Politisk næstformand

Jørgen Bjerregaard

Samfundets lykke – er børn der er trygge!

Jørgen Bjerregaard

Når man som jeg, er opvokset i en stor grundtvigiansk familie hvor kristne værdier, dannelse og trygge rammer er en selvfølge, kan man måske tvivle på mine forudsætninger for at forstå og hjælpe de mest sårbare! Hvordan kan jeg da se barnets perspektiv, når jeg  selv var mere eller mindre lykkelig fra dagen jeg blev født, og indtil jeg som alle andre så voksenverdenen i øjnene, med de op- og nedture det gav?.

Netop derfor! Fordi jeg har været så privilegeret at blive opflasket med grundlæggende Kristendemokratiske værdier og et menneskesyn der aldrig viger en tomme fra essensen i samme værdier.

Jeg har lært, at det ikke er det jeg siger der kan gøre mig til et godt menneske – men det jeg gør. Kan jeg formå at se hvilke problemer min næste har, og derefter handle til næstens fordel, er jeg på den gode side af kernen i kristne værdier.

Sagt kort: Din prædiken gør ingenting i sig selv – det gør kun din handling!

Da jeg var 9 år blev min far valgt til Folketinget for Kristeligt Folkeparti, og han blev genvalgt ved alle valg indtil han i 1987 ikke stillede op igen.

Min far var på ingen måde hverken den gennemsnitlige Folketingsmand eller repræsentant for Kristeligt Folkeparti. Jeg hørte ham sjældent ytre sig om moralsk/etiske emner – men mest om familie-, skole- økonomi og skattepolitik.

Grunden til jeg nævner mit fædrene ophav i denne præsentation af mig selv er – at det er netop den politiske arv min far har givet mig med, og nøjagtig det der definerer mig som politiker i dag.

Mit politiske virke kredser helt og aldeles om kernen i kristendemokratisk ideologi – Frihed! Fællesskab! Værdighed! Ansvar! Er de bærende søjler i mit ”politiske tempel”.

Næstformand og folketingskandidat, KD Storkreds Nord
Uddannelses- og ungeordfører
Formand, KristenDemokraterne Jammerbugt

Hvorfor gik jeg så ind i politik så sent?

Fordi der indenfor de seneste 20 år er sket et skred væk fra de værdier vort samfund er bygget på, og danskere generelt ikke er klar over hvilket stort problem vi vil komme til at stå i, hvis vi ikke finder ind til vores identitet som demokrati igen.

Vores børn og unge lider! De kan ikke finde sig selv – de mangler rodfæste – de mangler noget at læne sig op ad – de mangler fællesskaber – og ender derfor ofte i de forkerte fællesskaber.

Det kæmper jeg for

Vort skolesystem skal ændres fundamentalt, før vi taber så mange unge at vi simpelthen ikke har råd til at støtte op om dem.

Civilsamfundet skal sættes i spil igen – for hele samfundets skyld. Foreningslivet har trange kår, og trænger til hjælp.

Familierne, den tidlige indsats er grundlæggende for de kommende generationer.

Jeg stillede op til valget af politisk næstformand, fordi jeg i Jeppe Hedaa har fået en formand, hvis grundlæggende syn på et kristendemokratisk parti er næsten identisk med mit eget.

Det kan jeg stå inde for – det tror jeg på – og det vil jeg kæmpe for!

MENNESKET BAG

Født: 31.8.1964 (59år)
Bosiddende 9460 Brovst – Nordjyllands Storkreds

Gift med Marianne
2 børn – Nicoline, Ditte Marie
2 Bonusbørn – Marc og Maya
4 Børnebørn – Asta Marie, Ella Edith, Jenny Hedvig og Malthe

Erhverv/Uddannelse:
Skoleleder (Børn med specielle behov)
Relations-, Erhvervs- og Uddannelseskoordinator – (Børn med specielle behov)
Musik- og matematiklærer (Efterskole)
Musiker, komponist, tekstforfatter Selvstændig, musikbranchen
Bartender, sælger, og handelsassistent
Handelsuddannet, PP Hedegård
Aalborg Seminarium
Fjerritslev Gymnasium
Kirkesanger og korist

Sport og fritid:
Fodbold, Håndbold, Boksning, KFUM-spejder, golf og musik