12. feb 2024

Respekt for selvbestemmelse: Nej til automatisk organdonorregistrering

Pressemeddelelse

KristenDemokraterne står fast i vores respekt for individets selvbestemmelse og de pårørendes rolle i den yderst vanskelige tid, som organdonationsbeslutninger ofte indtræffer i. I lyset af regeringens nye forslag om automatisk organdonorregistrering for alle voksne, ønsker vi at udtrykke vores bekymring og modstand. Vores politik på området for organdonation er funderet i en dyb respekt for individets ret til selv at bestemme over egen krop og organer. Vi mener, at et system, der automatisk registrerer alle som organdonorer, medmindre de aktivt fravælger det, underminerer denne grundlæggende ret.

Britta Kristensen, medlem af Psykiatri- og Sundhedsudvalget, udtaler: “Vi anerkender organdonations vigtige rolle i at redde liv, men det er essentielt, at individets autonomi respekteres. Statens opgave er ikke at eje vores kroppe eller beslutte over vores organer. Vi opfordrer til, at beslutninger om organdonation forbliver personlige og informerede, understøttet af dialog og respekt for de pårørendes ønsker.”

For at styrke bevidstheden og fremme en åben dialog om organdonation, foreslår KristenDemokraterne initiativer, der opfordrer borgere til at tage stilling til organdonation i forbindelse med erhvervelse eller fornyelse af kørekort, og når de når myndighedsalderen. Vi lægger stor vægt på, at de pårørende er informeret og har mulighed for at udtrykke deres vilje i disse svære situationer, hvilket inkluderer retten til at nedlægge veto mod organdonation, selv hvis den afdøde er registreret som donor.

Vores tilgang til organdonation er præget af respekt for menneskelivets værdighed og en anerkendelse af, at afgørelser om organdonation falder på et tidspunkt, hvor familier står overfor tab og sorg. Det er vigtigt, at procedurer for organdonation ikke forstyrrer den naturlige sorgproces.

KristenDemokraterne står for en politik, der beskytter individets ret til selvbestemmelse og sikrer, at de pårørendes stemme høres og respekteres. Vi vil fortsat arbejde for et samfund, hvor ethvert individ behandles med værdighed og respekt, også i spørgsmål om livets afslutning.

Britta Kristensen
Ældreordfører, medlem af Psykiatri- og Sundhedsudvalget
Tlf: 21648621
03bgkristensen@kd.dk


Britta Kristensen

medlem af Psykiatri- og Sundhedsudvalget, KristenDemokraterne