20. jul 2023

KD ønsker at sporten får sit eget ministerium

Hvad har malerier og digtsamlinger til fælles med cykling, fodbold og tennis?…  Ikke meget!

For at sikre, at både sporten og kunsten får den opmærksomhed, som er nødvendig for at skabe varige indtryk, ønsker vi i KD en opdeling af det nuværende kulturministerium i et nyt kulturministerium med fokus på kunst og kultur, herunder også højskoler og vores historie, samt et separat sportsministerium med særskilt fokus på såvel eliten som bredden indenfor i idræt.

Både sport og kultur er store og vigtige områder af vores samfund, men også så forskellige at de hver især fortjener et ministerie og en struktur specialiseret de to områder.

Kultur og sport er begge komplekse områder, der omfatter et bredt spektrum, fra eliten og professionelle til amatører og lokale klubber. Derfor bør man samle ekspertisen og lade den arbejde med det, den har ekspertise indenfor.

I KD ser vi en klar tendens, hvor professionel sport og idræt er blevet økonomiske sværvægtere og storpolitik, som fremadrettet en øget og mere koncentreret fokus.

Kultur og idrætsordfører Jesper Housgaard udtaler: ” Vores kultur- og idrætsordfører, Jesper Housgaard, udtaler: “Det er ikke rimeligt at sport og idræt behandles som et stedbarn i kulturministeriet. Det er på tide vi kæmper imod de pengemænd, der misbruger sporten ved for eksempel at placere VM i fodbold steder, hvor det klart skader sportens omdømme, som vi så det med herrernes VM i fodbold, i Qatar, i 2022.”

Sport og idræt bringer mennesker sammen på tværs af forskellige baggrunde og forener os omkring fælles værdier som fairplay, respekt og teamwork. Det er netop værdier som disse, vi i KD værdsætter og ønsker at fremme.

KD opfordrer Regeringen til hurtigst muligt at implementere de foreslåede ændringer, til gavn for både sporten og kulturen.

 

  • Et sportsministerium vil give os en unik mulighed for blandt andet at investere i vores ungdom og skabe en bedre fremtid for kommende generationer. Gennem målrettede initiativer kan vi fremme sportsaktiviteter og motion blandt særligt børn og unge, hvilket ikke blot vil forbedre deres sundhed, men også styrke deres sociale færdigheder og selvtillid.
  • Et sportsministerium kan ligeledes bidrage til at fremme integration og inklusion i samfundet. Sport har en bemærkelsesværdig evne til at bryde barrierer og bringe mennesker fra forskellige kulturelle og sociale baggrunde sammen. Ved at støtte idrætsforeninger og -arrangementer i hele landet kan vi skabe en bedre følelse af fællesskab og samhørighed.
  • Et sportsministerium kan spille en afgørende rolle i at styrke para-sporten og give personer med handicap bedre adgang til sportsaktiviteter. På den måde sender vi et budskab om inklusion og respekt for mangfoldighed.
  • Et sportsministerium vil også kunne fremme eliteidrætten og hjælpe talentfulde atleter med at nå deres fulde potentiale. Ved at investere i træning, faciliteter og støtte til konkurrencedeltagelse kan vi inspirere og forbedre vores internationale konkurrenceevne. Samtidig vil dette være med til at fremme idrættens positive indflydelse på sundhed, kultur og økonomien i Danmark.