nov 29, 2021

10 mia. Til billigere boliger i københavn

Det er helt afgørende for en velfungerende hverdag, at vi har et sted at bo. Det skaber stress, mistrivsel og i værste fald sygdomme, hvis vi ikke kan betale huslejen eller slet ikke har et sted at flytte hen. Det er derfor en grundpille for et godt liv, at der er boliger nok til alle.

1. Der skal bygges over 4000 nye studieboliger i København, så langt flere studerende kan få et sted at bo. Alt for mange unge presses i starten af studietiden af, at de skal flytte ofte mellem venners sofaer eller ikke har et sted at bo. Det går hårdt ud over livskvaliteten og betyder også, at alt for mange unge presses unødvendigt i det første vigtige studieår. Når man ikke ved, hvor man skal sove i næste uge, eller hvor man skal bo om en måned, er det svært at fokusere på studiet, omstillingen til en ny og fremmed by og ikke mindst at bygge relationer til andre. Det resulterer nemt i, at man som ung i en ny by bliver ensom og stresset. Nogle dropper ud af studier, som de ellers kunne have gennemført og trivedes med. Nogle bliver hjemløse. Nogle skal have psykologhjælp for at klare sig. Alt dette vil vi kunne hjælpe ved at sikre de unge studerende en billig bolig, så de har ro på huslejen og et hjem at starte hverdagen ud fra.

2. Der skal være billige boliger til de ældre. For mange ældre er det afgørende at kunne sælge det store hus og flytte i en billig ældrebolig, der kan betales på en folkepension. Det skaber ro, at man kan flytte væk fra den uoverskuelige have og de mange kvadratmeter til et hjem, der er seniorvenligt og som ligger tæt på handlemuligheder, også for de ældre, som ikke har en bil. Det bidrager vi nu til. At flere ældre får drømmen om en ældrebolig opfyldt uden årevis på venteliste skaber også en helt nødvendig mobilitet på boligmarkedet. Når bedsteforældrene flytter ud, kan børnefamilien flytte ind. Det skaber dermed dobbelt gevinst, fordi den store have, der for de ældre var en uoverskuelig stressfaktor, nu for børnefamilien kan blive den oase af plads og ro, som de ikke havde i den lille lejlighed.

3. 6.500 danskere har ikke en bolig. De har ikke et hjem. Med aftalen sikrer vi en massiv indsats for hjemløse i samarbejde med civilsamfundsorganisationerne, som ofte kender de hjemløse godt. Der sikres “housing first” og boliger, som kan betales. Derudover har vi lagt vægt på, at man også i kommunerne skal prioritere engangsinvesteringer i den nye bolig. Her kan man, som nu tidligere hjemløs, få lige det tilskud til en sofa, et billede eller en seng, som der er brug for, for at gøre en “bolig” til et “hjem”. Der er en grund til, at man er “hjemløs” og ikke bare “boligløs”. Et hjem er en følelse, ikke alene en adresse. Derfor er det vigtigt, at vi med aftalen gør plads til social støtte i den nye bolig og samtidig at der tages hensyn til borgerens egne ønsker, når der skal flyttes ind.

Sidst men ikke mindst sættes der penge af til en enhed, der skal hjælpe alternative boformer på vej. Det er fantastisk at flere danskere vil bo i fællesskaber, kollektiver og andre gode idéer. Det skal vi bakke op om, så meget vi kan.

P.S. Fra nytår omlægger vi disse nyhedsmails fra et ugentligt til et månedligt format. Så hold endelig ved, men der går lidt tid før næste udgivelse.

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886