22. maj 2024

KristenDemokraterne kritiserer regeringen for bestillingsarbejde

To medlemmer fra Udvalget for en mere værdig død, har trukket sig, fordi de oplever udvalgets arbejde som bestillingsarbejde fra regeringen. Jesper Grud Rasmussen og Emma Helledie har fremført deres kritik i et åbent brev til sundhedsministeren, publiceret i Kristeligt Dagblad. De oplever, at der aldrig var et ønske om at skabe en åben dialog om emnet, men at udvalget skulle lave en plan for implementering af aktiv dødshjælp i Danmark. KristenDemokraterne finder det beskæmmende at være vidne til det magtspil, regeringen fører, hvor man udadtil lægger op til åben debat, men indadtil forventer en eksekvering af en allerede besluttet plan.

KristenDemokraterne understreger vores klare modstand mod aktiv dødshjælp. Danmark skal ikke følge Holland og Schweiz og indføre ordninger med aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Vi ser, at ordningerne er blevet en glidebane, som har åbnet for flere og flere grupper. Derimod skal der satses mere på aktiv livshjælp og palliation, så alle syge og handicappede får gode tilbud, der giver livskvalitet – også i den sidste tid.

Vi mener, at det er vigtigt med en åben og bred debat om de etiske aspekter i emnet aktiv dødshjælp, som efter vores mening ville vise, netop hvor forkert det ville være at indføre, i stedet for regeringens forsøg på at gennemføre en forudbestemt dagsorden. Familien skal også tænkes med i denne sammenhæng, da det vil ændre samtalerne i familien om den kæres sidste tid, hvis aktiv dødshjælp udbydes som et tilbud. “Derimod må det være opgaven at give den bedste livshjælp til den syge eller handicappede,” siger landsformand Jeppe Hedaa.

KristenDemokraterne fremhæver, at mange, som ønsker aktiv dødshjælp i udlandet, gør det, fordi de ikke ønsker at være en byrde for familien. Vi mener, at det er en trist begrundelse, og at det må være opgaven i vores velfærdssamfund at sikre, at ingen skal tænke sådan. Der er en risiko for, at der bliver mindre fokus på at hjælpe handicappede og syge til at få livskvalitet også i den sidste tid, hvis man indfører aktiv dødshjælp. Omvendt har introduktionen af hospicer og satsningen på palliativ behandling stået som et markant tilsagn om at give mennesker de bedste forhold i den sidste tid. “Vi skal sørge for, at alle kan tage afsked med deres kære på en værdig måde i gode og trygge rammer,” siger Hedaa.

KristenDemokraterne fastholder, at aktiv dødshjælp ikke er den bedste løsning. Arbejdet med palliation og hospicer skal udvikles og styrkes yderligere. Partiet advarer om, at introduktionen af aktiv dødshjælp begrundet i selvbestemmelsen har ført til, at flere grupper har fået mulighed for at vælge aktiv dødshjælp – senest i Belgien, hvor det tilbydes til børn og mennesker med psykiske sygdomme. Vi vil også fremhæve situationen i Canada, som et skræmmende eksempel på en sådan etisk glidebane.

KristenDemokraterne siger nej tak til aktiv dødshjælp, men ja tak til aktiv livshjælp!

Jeppe Hedaa

Landsformand, KristenDemokraterne