maj 17, 2021 | Nyheder

Børn med funktionsnedsættelser er ikke automatisk udsatte

KD er gået med i aftalen “Børnene Først” sammen med næsten alle partier. Det er vi for at sikre indflydelse ved de kommende forhandlinger.

Vi skal sikre, at børn med funktionsnedsættelser, autisme eller andet ikke med det samme skæres over én kam med udsatte børn og familier. Man er ikke automatisk en dårlig forælder, fordi ens barn har en diagnose. Som familie har man brug for hjælp, men det er vigtigt at se den enkelte familie, også i dette.

KD sidder med ved forhandlingsbordet for at sikre retssikkerheden på socialområdet. Vi skal sikre, at børn med autisme ikke tvangsfjernes uproportionelt, alene fordi kommunerne ikke kender til barnets behov og fejlagtigt tror, at forældrene har svigtet, når det i virkeligheden handler om barnets diagnose og behov for hjælp.

Vi sidder med ved forhandlingsbordet for at sikre, at vi ALTID ser den enkelte og lytter til børn, unge og forældres behov. Al form for automatisk tvang er vi utroligt kritiske overfor i KD, også og især når det handler om at fjerne børn fra deres forældre. Så voldsomt et indgreb skal altid ske med en grundig og individuel vurdering.

Det skal aldrig være sådan, at tvang bliver standarden og tillid skal dokumenteres eller undskyldes.

Vi er til gengæld klar til at tage ansvar, også for teksten, og ser med stor tilfredshed på, at familie, netværk og civilsamfund er inddraget langt mere nu end i regeringens udspil. Tvang er ikke længere et mål i sig selv – det er godt! Der er større tillid til vores sagsbehandlere og plads til det faglige skøn. Det er lige præcis denne form for tillid og frihed, som vi har kæmpet for i årevis. Kampen fortsætter naturligvis – denne gang med ansvar og indflydelse til følge.

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886