13. sep 2023

Lejlighed eller hus er FØRST et hjem

KristenDemokraternes Landsformand Jeppe Hedaa har skrevet nedenstående debatindlæg om den højaktuelle problemstilling med det nye ejendomsvurderingssystem.

Lejlighed eller hus er FØRST et hjem – SÅ et beskattet kapitalvaregode.

Det nye ejendomsvurderingssystem og tilhørende nye ejendomsskatteregler fra 2024 gør det tydeligt for mig, at vi har et problem i Danmark.

Vi øger reelt fra januar beskatningen af ejendom. Den bliver dyr og vanskelig at forudse størrelsen på for borgerne. Til gengæld elsket af Staten, da man kan skrue frit på den, det er nemt at beregne summen fra et centralt system, og fordi borgerne vanskeligt kan flygte fra den. Men er det en god skat for borgerne?

Succeskriteriet er jo ikke at gøre det nemt for Staten – men at Staten fokuserer på at tilvejebringe det gode liv for borgerne. En lejlighed eller et hus er måske nok et kapitalvaregode i Statens øjne, men for den almindelige borger er det først og fremmest et hjem.

Et hjem giver os:

✔️følelsen af tryghed og tilhørsforhold.
✔️et sted at søge ly mod omverdens stress og pres.
✔️mulighed for afslapning og for at komme i balance.
✔️et sted hvor man danner tætte bånd med sin familie og skaber følelsesmæssigt tilhørsforhold.
 
Her er vi os selv, og vi kan helt frit udtrykke vores individualitet. Vi opbygger en følelsesmæssig tilknytning til vores hjem – og vi knytter hjemmet til vores identitet og personlige historie. Her præger vi med vores personlige stil, smag og præferencer, når vi vælger møbler, farver og dekorationer. Det giver hjemmet en unik karakter og gør det til et personligt rum.
 
Hjemmet er fyldt med personlige minder. Her har vi fejret højtider og vigtige begivenheder med familie og venner. Det gemmer også på minder fra dagliglivets små øjeblikke som at lave mad sammen eller slappe af med en god samtale over et glas vin.
 
Vi har ikke brug for det stress, der kan ligge i, at det bliver for dyrt at bo i eget hjem. At vi ikke har råd til at drosle ned eller gå på pension, fordi vi skal betale skat af det hjem, som vi har købt af i forvejen beskattede midler. Derfor mener jeg, at vi ikke skal betale ejendomsværdiskatter eller grundskyld.
 
Vores hjem kan selvfølgelig gå hen og blive mere værd. Enten fordi vi har forbedret med reparationer eller med fornyelser – men mest fordi inflationen og den gode stats økonomiske vækst generelt løfter ejendommens værdi. I forbindelse med et salg realiserer vi denne værdistigning. Her mener jeg, at ejendommen skifter karakter fra hjem til et kapitalvaregode.
 
Lad os derfor regne på, hvor meget det vil koste staten at erstatte ejendomsværdiskat og grundskyld med almindelig gevinstrealiseringsskat ved salg. Det vil give os tryghed og økonomisk ro i eget hjem, og samtidig placere beskatningen, hvor vi rent faktisk har råd til at betale den. Det er godt for borgerne.