26. sep 2023

Etisk råds udmelding om abortgrænsen

PRESSEMEDDELELSE

Hos KristenDemokraterne følger vi opmærksomt med i, at Etisk Råd er kommet med en ny udmelding om abort. Vi konstaterer ligeledes, at regeringen lægger op til en liberalisering af abortlovgivningen på flere områder. Hos KristenDemokraterne er vi af den holdning, at abort er et kompliceret emne med mange facetter og svære indbyggede dilemmaer. Vi er dog ikke i tvivl om, at de fleste kan være enige med os i, at en beslutning om at få en abort ikke er let at tage og at det samlede aborttal så vidt muligt skal nedbringes.

Derfor synes vi, at regeringen gør ret i at ønske en bred dialog om emnet i efteråret inden der træffes beslutning om en eventuel ny politisk retning.

Det er afgørende, at det officielle og politiske Danmark gør sig grundige etiske overvejelser, når der træffer politiske beslutninger om emner, der på denne måde griber ind i et helt centralt punkt i menneskelivet – nemlig, der hvor det bliver til.

Det skylder vi de kvinder, som står med en uønsket graviditet. De står overfor at skulle træffe en utroligt vanskelig beslutning, som de bør have al den støtte til, som de kan få. Derfor synes vi, at det er helt rigtigt, at regeringen lægger op til at gøre mere for at tilbyde rådgivning til de kvinder, der står i denne situation.

Samtidig mener vi hos KristenDemokraterne også, at det er vigtigt at have hensynet til fosteret med i overvejelserne, når der bliver lagt op til at ændre på abortgrænsen. Udgangspunktet for beskrivelsen af vores position vil være den tankevækkende udtalelse fra det mindretal i Etisk Råd, som går ind for at holde fast i den nuværende grænse på 12 uger.

Internt hos KristenDemokraterne har vi imidlertid længe været i færd med at revurdere vores holdning til abortspørgsmålet. Etisk Råds nye vurdering vil naturligvis indgå i dette videre arbejde. Derfor vil vores etiske udvalg i samarbejde med vores sundhedsudvalg tage vurderingen til nøje efterretning, inden de kommer med et samlet oplæg til KristenDemokraternes fremtidige politik på området.

Ganske som regeringen lægger op til, synes vi dette emne er så vigtigt, at det fortjener at blive diskuteret grundigt og eftertænksomt – hvorfor det kommer til at tage den tid, det kræver, at blive færdige. Men vi forventer dog, at vores nye politik på området vil ligge klar til at blive forelagt hovedbestyrelsen inden udgangen af oktober i år.

Ved yderligere spørgsmål kontakt KristenDemokraternes landsformand Jeppe Hedaa, tlf. 40555777