jun 28, 2021 | Nyheder

KD er sammen med alle Folketingets partier med i aftalen: Infrastrukturplan 2035

Samtlige af Folketingets partier står bag den nye aftale om infrastruktur. Aftalen løber frem mod 2035 og har til formål at sikre vigtige investeringer langt ud i fremtiden. Når alle partier er med, er aftalen solid og både kommuner, regioner og virksomheder kan planlægge ud fra aftalens elementer.

Vi glæder os i KD først og fremmest over, at vi får en aftale, der reducerer Co2 udslippet med 41.000 tons årligt og samtidig øger samfundsgevinsten med 20 mia. kroner. Det viser, at vækst og investeringer kan gå hånd i hånd med klima.

Vi glæder os samtidig over, at vi får opprioriteret investeringerne i jernbanen, og at de udgør 86 mia. kroner, hvilket er 22 mia. kroner mere end til vejnettet. I KD ser vi både jernbaner og vejnet som vigtige investeringer. Jernbanerne skal opdateres, så vi sikrer både kollektiv transport og godstransport. Vejnettet er afgørende for transporten i hverdagen for mange mennesker, og mindre trængsel og kø er med til at spare tid i hverdagen som kan bruges på fx familie, venner eller arbejde. 

Der er mange gode og store anlægsprojekter i aftalen, men det er også vigtigt at fokusere på noget af det lidt mindre, som har at gøre med vores trivsel og sammenhængskraft:

Der afsættes penge til at forbedre tilgængeligheden til kollektiv trafik for mennesker med handicap, der er penge til at gøre noget for trafiksikkerheden – ikke mindst for cyklister – penge til reduktion af støj og til at binde land og by bedre sammen.

Når KD er med i aftalekredsen, giver det os samtidig adgang til de videre forhandlinger om implementeringen. Det betyder, at vi sidder med om bordet, når man fx skal tage stilling til en Kattegatforbindelse, eller når man endeligt skal cementere placeringen af de nye vejstrækninger mm.

Alt i alt en god aftale med både store og små, vigtige projekter. Hele Folketinget står bag aftalen og derfor er KD naturligvis også med. Vi ser derudover frem til at følge det videre arbejde tæt.

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886