25. mar 2023

Uden kernekraft kommer vi ikke i mål med den grønne omstilling

KD: Uden kernekraft kommer vi ikke i mål med den grønne omstilling

KD kræver, at man ikke længere negligere kernekraft som energiform, specielt fordi der de sidste par årtier er sket ganske meget på området rent teknologisk. Derfor ønsker partiet, at der straks påbegynder en seriøs analyse af denne mulige nye energiform for det danske samfund og lade kernekraften indgå på lige fod med samfundets øvrige energikilder.

Det skal ses i lyset af, at FN‘s Klimapanel (IPCC) den 20. marts udsendte deres sjette hovedrapport, som var en meget dyster besked til verdens nationer om, at det er absolut sidste chance, hvis vi skal rede klimaet.

Og verdens energiproduktion er en af helt store syndere. I Danmark har vi igennem årtier satset på vind og solenergi, men hvis Danmark og verdenen skal i mål med den gedigne CO2-reduktion vi står overfor så skal der mere til end sol & vind.

”Når vind og sol udebliver, hvilket statistisk vil ske flere gange på et år, kommer vi i fremtiden til at opleve blackouts. Hidtil har vi altid kunnet supplere med fossile brændstoffer, men det er nødt til at være fortid nu” siger KD’s formand, Jeppe Hedaa, og fortsætter:

”Vi skylder fremtidens generationer at tage realistiske valg for den grønne omstilling, NU! Fremtidens energibehov og -produktion kommer kun til at blive større, om vi vil det eller ej. Og som det ser ud nu, er kernekraft det eneste realistiske alternativ til fossilebrændsler. Uanset om man er tilhænger eller arg modstander af kernekraften, så må vi se realiteterne i øjnene. Uden kernekraft, som den er i dag, og bliver i fremtiden, kommer vi simpelthen ikke i mål.”

Ifølge partiets klima- og energiordfører Karlo Brondbjerg er kernekraft ikke længere behæftet med de risici, der var gældende i dens barndom. Han mener blandt andet af den årsag er der grund til en fornyet stillingtagen til energikilden. Det vil tage tid at omstille den danske energisektor til kernekraft, men det skal ikke afholde Danmark fra lade kernekraften indgå på lige fod med samfundets øvrige energikilder.

”Det er ganske enkelt en hastesag at igangsætte denne proces, da vi bliver nødt til at betragte kernekraft, som den eneste realistiske fremadrettede energikilde i samspil med Power2X, sol og vind.” siger han.

Landsformand, Jeppe Hedaa
40 55 57 77
formand@kd.dk

Klima- og energiordfører, Karlo Brondbjerg
40 10 50 29
karlo@karlo.dk

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886