2. okt 2023

Vi tager ansvar og kæmper for værdierne i kommunerne

KristenDemokraternes byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Bornholm i øst til Ringkøbing i vest spiller en aktiv rolle i fastsættelsen af næste års budgetter.

Disse dedikerede repræsentanter sikrer, at kristendemokratiske værdier som respekt, medmenneskelighed og omsorg for børnefamilier bliver en del af beslutningsprocessen i deres respektive kommuner.

Nedenfor bringes en række udtagelser fra de involverede kommuner:

Bornholm: KristenDemokraterne er en del af flertalsforliget om budgettet, trods en udfordrende situation med et nødvendigt besparelseskrav på over 100 mio. kr. for 2024. Vi har fokuseret på at beskytte de mest udsatte og genindføre gratis parrådgivning. Derudover har vi prioriteret investeringer i børn, unge, ældre, byggesagsbehandling og boligområdet. Dette gør budgettet ikke kun til en spareøvelse, men også en fremadskuende plan.

Brøndby: Elif Demir Gökce udtaler, at de er en del af et balanceret budgetforlig, der inkluderer både investeringer og besparelser. KristenDemokraterne har især fokuseret på at øremærke midler til Børne- og Ungeområdet, herunder specialiserede tiltag. Skoleområdet er stort set skånet for besparelser. Budgettet afspejler KristenDemokraternes prioriteringer indenfor børn, skole, ældre, Fremtidens Brøndby Strand og klima.

Herning: KristenDemokraterne har i mange år støttet ekstra midler til Børne og Familie Udvalget samt Social og Sundhedsudvalget. I dette års budgetforlig er der sket en permanent budgetudvidelse på over 50 mio. kr. til disse udvalg. KD har også sikret ekstra midler til frivillige og Minihøjskolen. Mens de fleste partier ønskede en 0,5% skattestigning, foreslog KD en mere moderat stigning på 0,2% og alternative finansieringskilder. Budgetforliget endte dog med en 0,5% skattestigning, hvilket er acceptabelt, hvis det forbedrer borgerservicen. Dog vil størstedelen af de ekstra skattemidler gå til statskassen på grund af regeringens politik.

Ringkøbing-Skjern: I Ringkøbing Skjern Kommune har vi netop afsluttet budgetforhandlingerne. Vi startede året med at bede alle fagudvalg om at finde besparelser på 0,5%. Efter sommeren så økonomien bedre ud, og vi kunne tilbagekøbe mange af de planlagte besparelser. KristenDemokraterne har især fokuseret på at bevare vigtige sociale og forebyggende tiltag, som parterapi, psykologhjælp til unge og støtte til ældrecentre. En ekstra pulje fra regeringen på 6 mio. kr. blev også drøftet; halvdelen går til ældrecentre. KristenDemokraterne havde ønsket at fordele resten mellem Børn & Familie og Teknik & Miljø, men det endte i den fælles kasse. Samlet set er vi tilfredse med budgettet, der bærer tydelige KD-aftryk. Tak til alle involverede, især Borgmester Hans Østergaard, for en god proces. 

Varde: Jeg er meget tilfreds med budgettet for 2024-2027. Især glæder det mig, at vi har fundet midler til at renovere varmtvandsbassinet på Lunden og lave en renoveringsplan for svømmehallerne. Vi har også sikret finansiering til at udvide og renovere Skovmusen i Oksbøl, styrke ledelsen i institutionerne og etablere naturbusser i dagtilbud. Dette vil aflaste pressede børnehaver. Samlet set har vi skabt et stærkt budget, der fremmer velfærden i Varde Kommune.

Hedensted: Her er situationen desværre en anden. Vores byrådsgruppe har her valgt at stå udenfor budgetforliget. Byrådsmedlem Birgit Jakobsen udtaler: Budgettet har for stor social slagside. Desuden er det svært at blive ved med at forsvare en udsultet folkeskole. Det kunne vi faktisk have løst ved en omprioritering af midlerne. Vi ville en anden vej!

Vi fortsætter kampen for at bringe kristendemokratiske værdier til bordet i alle aspekter af lokalpolitik. TAK for jeres støtte.