Kultur & medier

Hvis vi skal leve godt, skal vi først og fremmest have frihed til selv at bestemme, hvordan vi vil leve. Derfor skal vi kæmpe for retten til at tro og danne trossamfund, som man selv vil. Retten til at vælge sit eget tøj, når man går udenfor om morgenen. Retten til at opdrage sine børn og vælge den skole, som er bedst for dem.

KUNST, KULTUR OG DANNELSE

Kunst fungerer som et spejl for os alle og fortæller os, hvem vi er. Kunst udføres og udleves af særlige talenter.

Den kan give os en indsigt på højere niveau og en historisk baggrund ift. europæisk civilisation og dansk egenart; dannelse, om man vil.

Kunsten, kulturen og det frivillige Danmark trækkes endnu med eftervéerne af et årelangt åndeligt og økonomisk svigt. KD vil tilføre kunst, kultur og foreningsliv yderligere 2 mia. kr. årligt. Derudover ønsker vi på sigt at skabe en fond til at understøtte en national handlingsplan for skabelse af bevaringsværdige bygninger og byggehåndværk. Det vil give et langsigtet investeringsperspektiv for og i kunst og håndværk.

Investeringer i kunst er en investering i fællesskabet og dem, vi er. Det betyder noget, om vi tør tale kunsten op og prioritere den fremfor at ligestille og sammenligne den med alt muligt andet. Kunst er at skabe og danne ikke kun vores samtid, men også vores fremtid. Derfor fortjener den større fokus fremover.

Kunsten er med til at skabe varige spor til eftertiden for den nation og det folk, vi er i dag.

For at sikre, at både sporten og kulturen får den opmærksomhed, som er nødvendig for at skabe varige indtryk, vil vi opdele det nuværende kulturministerium i et nyt kulturministerium med fokus på kunst, højskoler, foreninger og national kultur og et sportsministerium med særskilt fokus på såvel den professionelle som den frivillige indsats i idrætten. Det er ikke rimeligt, at sport og idræt frister en tilværelse som stedbarn i kulturministeriet, og det er på tide at få taget en international politisk kamp mod de pengemænd, der stjæler sporten og f.eks. placerer et VM i fodbold, hvor det åbenlyst miskrediterer sporten.

Det lokale kultur og fritidsliv får kommunerne desuden økonomi og frihed til at opprioritere lokalt.

Konkret foreslår KD:

  • 2 mia. kroner årligt til kultur
  • En økonomisk indsprøjtning på 500 mio. kroner svarende til 4 mia. akkumuleret til landets høj- og efterskoler
  • En national handlingsplan for arkitektur
  • Opdeling af kulturministeriet i et kultur- og et sporstministerium

Konkret foreslår KD:

  • Afsæt yderligere 5 mia. kroner årligt til demokratisk infrastruktur
  • Indfør solidaritetsbidrag fra alle, der ønsker del i mediestøtten
  • Styrk armslængdeprincippet gennem et lukket finansieringssystem.
  • Genopbyg den demokratiske infrastruktur i hele landet

DEMOKRATISK INFRASTRUKTUR

Danske medier, som vi kender dem, lider en stille død. KD vil ruste den danske mediebranche til fremtiden og gøre det i en tradition, der ikke dikteres fra USA eller andre steder i verden. Det kræver et politisk opgør med vores småstatsmentalitet. I stedet skal vi i Danmark tænke stort og spille danske medier og vores journalistiske traditioner ind i den verden og økonomi, som de store tech-giganter befinder sig i. Vel at mærke på vore egne præmisser.

Det kræver penge og politisk mod til at gentænke den danske mediestøtte, som vi allerede i dag bruger fem mia. kroner på. Med lidt højstemt retorik kan man sige, at der sker en bekymrende udhuling af Danmarks demokratiske infrastruktur. Derfor foreslår KD en massiv investeringsplan for de danske medier, målrettet journalistiske arbejdspladser.

Forslaget finansieres af en medieskat (er indregnet i beskrivelsen af skatteeffekterne) og et eget bidrag fra medievirksomheder, der ønsker del i mediestøtten. Skatten synliggøres på selvangivelsen, som vi kender det fra kirkeskatten og isoleres fra de årlige finanslovsforhandlinger af hensyn til armslængdeprincippet.