30. sep 2023

KristenDemokraternes landsmøde 2023

Pressemeddelelse 30. september 2023


KristenDemokraterne afholder landsmøde

Den 14.- 15. oktober 2023 bliver historiske dage i dansk kristendemokratisk historie. Igennem snart et år har partiets medlemmer, i fællesskab på tværs af hele landet diskuteret, forhandlet og finpudset på det dokument, der skal afløse det hidtidige principprogram. Det nye dokument, også kaldet Værdiprogrammet, skal fungere som et helt nyt fundament i et moderne kristendemokratisk parti på niveau med de mest indflydelsesrige søsterpartier i Europa.

Det nye politiske fundament fokuserer på at beskrive de centrale kristendemokratiske ideologiske komponenter og gør det muligt for partiet, at arbejde mere agilt med konkret og dagsaktuel politik fremadrettet. Såfremt landsmødet godkender dette nye fundamentale program, står KristenDemokraterne klar til en helt ny start på den danske politiske scene.

På dette års landsmøde vil der også være valg af landsformand. Landsformand Jeppe Hedaa er indstillet til genvalg fra samtlige 10 storkredse.

 

Foreløbigt program Landsmøde 2023

(ret til ændringer forbeholdes)

Lørdag den 14. oktober

Kl. 9.30-10.30: Registrering i landsmødesekretariatet – kaffe/rundstykker

Kl. 10.30: Faneindmarch, velkomst ved Organisatorisk næstformand Jesper Housgaard, valg af dirigenter og referenter, Godkendelse af landsmøderegulativ

Kl. 10.45: Beretning ved Landsformand Jeppe Hedaa

Kl. 11.55: Hilsen til HMS Dronningen

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Værdiprogram forelægges – herefter debat

Kl. 14.30: Kaffepause

Kl. 15.00: Værdiprogram debatteres fortsat. Vedtægtsændringer forelægges. Klargøring til afstemning

Kl. 17.00: Afstemning. Derefter er dagens møde slut.

Kl. 18.30: Festaften – festtaler og underholdning

 

Søndag den 15. oktober

Kl. 08.45: Mulighed for andagt v/Biskop Emeritus Peter Fischer-Møller

Kl. 09.00: Registrering i landsmødesekretariat

Kl. 09.15: Peter Fischer Møller: Grøn Kirke

  1. 10.00: Beretninger ved Hovedbestyrelsens faste udvalg:

Regnskab v/Hovedkasserer Per Kristensen.

Organisationsudvalg v/ ONF Jesper Housgaard.

Programudvalg v/ PNF Henrik Hjortshøj.

Internationalt udvalg v/International sekretær Peter Scheining.

Hilsner fra KDU v/Hanna Maria Lyng.

Kl. 10.45: Præsentation af kandidater til diverse poster: landsformand,

hovedkasserer, medlem af hovedbestyrelsen

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Valg af landsformand, hovedkasserer og hovedbestyrelses-medlemmer

Kl. 14.45 Valgresultatet præsenteres. Landsformanden holder tale.

Kl. 15.00: Eventuelt og faneudmarch – herefter kaffe

Presseakkreditering:

For at få adgang til KristenDemokraternes ordinære landsmøde skal man som journalist være akkrediteret.

Ansøgning om akkreditering sendes via mail på kd@kd.dk

Meddelelse om akkreditering gives senest 12. oktober 2023.

Ved yderligere spørgsmål kontakt KristenDemokraternes landskontor pr. telefon på 33 27 78 10 hverdage mellem kl. 10-15.

Mange hilsner

Organisatorisk næstformand: Jesper Housgaard, 28 30 26 55