sep 15, 2022

Mod nye tider

Vi har været igennem en svær tid. Nu ser vi fremad. Vi er et parti i rivende udvikling – vi er et parti, der tør forandre os og have mere kant i forhold til andre partier. Vi ved, hvad vi vil, og det er tydeligt, at INGEN andre partier kan eller vil føre KD´s politik, derfor er der brug for os i folketinget. 

Vi har til folketingsvalget flere spændende nye kandidater, som er klar til at kæmpe for KD´s politik – for vores 2030-plan, psykiatri- og handicapudspil, vores familiepolitik, klima- og miljøpolitik og alt den anden politik, som vi står for. I modsætning til andre partier, så har vi gennemarbejdede, relevante, værdibårne svar på de problemer, som vi står overfor.

KD´s 2030- plan er et stærkt politisk valggrundlag, som indeholder en helhedsorienteret politik herunder også en økonomisk politik, som finansierer vores politik. Manglen på arbejdskraft skal ikke løses gennem mere pres på børnefamilierne men ved en markant styrkelse af beskæftigelsesfradraget, forøgelse af topskattegrænsen til 800000 kr., lavere beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft. Vi skal have et mere rummeligt arbejdsmarked for seniorer og for mennesker med fysiske og psykiske handicaps. Ja til værdighed i beskæftigelsessystemet og en individuel helhedsorienteret indsats. Nej til klapjagt på mennesker, der er syge.

Lars Løkkes mangeårige udhuling af sundhedsområdet herunder psykiatrien har kostet dyrt. Regeringens stramme økonomiaftale for regioner og kommuner giver ikke det løft, som der er brug for hverken for borgerne, de pårørende eller medarbejdere. Der er nødt til at ske et markant skifte. Derfor sætter vi 14 mia. kroner af i 2030-planen heraf 6 mia. kroner årligt til psykiatri- og handicapområdet.

Psykiatri- og handicapområdet ligger øverst på KD´s dagsorden. Mange taler om psykiatri. Men hvor er de partier, der faktisk vil sætte ressourcer, som faktisk vil ændre noget? Læs KD´s nye psykiatri- og handicapudspil her

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886