27. dec 2023

KristenDemokraterne siger nej til aktiv dødshjælp

Pressemeddelelse

KristenDemokraterne siger nej til aktiv dødshjælp

Debatten om aktiv dødshjælp er blusset op igen herhjemme. Der er kommet vind i sejlene for de kræfter, der ønsker at legalisere aktiv dødshjælp. Hele 72% af danskerne går ind for legalisering, og statsminister Mette Frederiksen sagde i en tale til Folkemødet i sommeren 2023, at hun mener det samme som flertallet. Efterfølgende har debatten bølget frem og tilbage i løbet af efteråret og vinteren 2023.

Vi mener, at det er vigtigt at stå fast på det, der i dag er gældende lov.

Vi siger nej til at legalisere aktiv dødshjælp.

  • Vi siger nej til aktiv dødshjælp, fordi vi mener, at livet har værdi, også selv om det ikke er produktivt, og selv om det ikke ser ud, som de fleste af os kender det.
  • Vi siger nej til aktiv dødshjælp, fordi vi ikke mener, at den rigtige løsning på de store problemer, som mennesker vitterligt har med svær sygdom, fysisk såvel som psykisk, er at tilbyde dem døden som en udvej. Vi mener, at løsningen er at tilbyde dem den hjælp, de har brug for til at kunne leve et meningsfuldt liv.
  • Vi siger nej til aktiv dødshjælp, fordi vi frygter en glidebane. Hvis først aktiv dødshjælp bliver normaliseret, hvor mange af vores medmennesker vil så ikke kunne føle et stille pres for at vælge døden?
  • Vi siger nej til aktiv dødshjælp, fordi mange organisationer, som varetager de mest sårbare borgeres interesser, netop ikke ønsker at indføre det som en mulighed.
  • Vi siger nej til aktiv dødshjælp, fordi vi frygter, at indførelse af aktiv dødshjælp kan komme til at fungere som en skjult spareøvelse i forhold til den offentlige hjælp til ældre, syge og handicappede.
  • Vi siger nej til aktiv dødshjælp, fordi vi mener, at tilhængerne af en legalisering tager fejl, når de tror, at en legalisering vil føre til større selvbestemmelse. Tværtimod frygter vi, at det kan bringe os derhen, hvor der kommer et stille men ikke umærkeligt pres på de borgere, som har brug for hjælp i vores samfund. “Du kunne også bare vælge døden.”
  • Vi siger nej til aktiv dødshjælp, fordi vi mener, at erfaringerne fra lande som Holland og Canada, hvor man har indført aktiv dødshjælp, peger i retningen af, at de ovenstående bekymringer er reelle. I Holland og Canada har antallet af aktiv dødshjælp været i en fortsat stigning, siden det blev indført.
  • Vi siger nej til aktiv dødshjælp, fordi mener at lægeløftet er vigtigt at værne om. I Danmark har sundhedsvæsenet og lægerne en ambition om at hjælpe patienter, så længe livet tillader det, og det skal vi fortsætte med.

Om hvad der bør gøres politisk set på området siger KristenDemokraternes formand Jeppe Hedaa: “KristenDemokraterne mener, at vi skal sikre, at vi behandler vores medmennesker med den omsorg og kærlighed, som de har brug for. Ikke mindst når de befinder sig i en situation, der er så lidelsesfuld, at døden kan se ud som et alternativ. Man kunne kalde det for aktiv livshjælp. Men man kunne også bare kalde det næstekærlighed.”

Om argumenterne for at legalisere aktiv dødshjælp siger KristenDemokraternes formand Jeppe Hedaa:
“Fra tilhængerne af en legalisering af aktiv dødshjælp lyder argumentet, at et tilbud om aktiv dødshjælp er et tilbud og intet andet. De siger, at ingen vil føle sig presset til at vælge at dø. Men det er en sandhed med modifikationer. For ethvert tilbud, som vi bliver mødt af som mennesker, er også noget, vi skal bruge mental energi på. Det er ikke nødvendigvis en lindring for alle, der er havnet i en umulig, smertefuld, ydmygende situation, at blive spurgt: “Måske du hellere vil dø?”

Fakta:
KristenDemokraternes nye grundlag, kaldet værdigrundlaget, kan læses på hjemmesiden: https://www.kd.dk/vaerdigrundlag/

Kontakt For yderligere information kontakt:

Anne Knudsen, Psykolog og forfatter
Ordfører på Aktiv Dødshjælps-området
03aknudsen@kd.dk
+45 2272 3787

Anne Knudsen

Ordfører på aktiv dødshjælps-området, KristenDemokraterne