26. aug 2023

Præsentation af ambitiøst klima- og energiudspil

PRESSEMEDDELELSE

KristenDemokraterne præsenterer ambitiøst klima- og energiudspil

KristenDemokraterne har på dagens sommergruppemøde fremlagt et nyt og ambitiøst klima-, energi- og miljøprogram, som hovedbestyrelsen nu har godkendt.

Klima-, energi- og miljøprogrammet indeholder tre nye forslag, der til sammen udstikker en nødvendig og helt ny kurs for klimapolitikken i Danmark. Forslagene kan føre til en kraftig nedbringelse af indholdet af CO2 i atmosfæren, og vil tjene som inspiration for resten af verden. Kernekraft, CO2-afgifter på alle varer & tjenesteydelser og billig (gratis) offentlig transport er blandt de nye markante tiltag sammen med mere end 80 samlede forslag.

1. KristenDemokraterne foreslår at regeringen straks igangsætter et seriøst samarbejde med erhvervslivet og vores universiteter, for at fremme indførelsen af kernekraft i Danmark. Vi kan ikke se, hvordan vi skal regne os frem til en grøn energiforsyning uden brug af kernekraft og her skal vi bruge vores ressourcer i både forskning og erhvervslivet. Planer baseret på sol og vind alene får os, så vidt vi kan se, ikke i mål – hverken med 2030- planerne eller senere mål om et ”CO2 neutralt” Danmark.

2. KristenDemokraterne vil indføre CO2-afgifter på både varer og tjenesteydelser i Danmark. Det er afgørende for vores klimaindsats i landet, at alle parter – både i erhvervslivet såvel som private forbrugere, kan se hvilket CO2-aftryk deres forbrug afgiver. På den måde kan vi hjælpe hinanden til at ændre adfærd til et liv med mere klimavenlige handlinger og indkøb.

3. KristenDemokraterne ønsker at alt offentlig transport i Danmark bliver væsentligt billigere eller decideret gratis. Det vil hjælpe os til at transportere os mere klimavenligt, og det vil være en god støtte til unge, ældre og økonomiske sårbare i Danmark.

Disse tre tiltag udgør tilsammen en markant ny retning for dansk klimapolitik. Det mener vi er nødvendigt. Den siddende regering hævder, at den tager krisen alvorligt. Men den overbeviser ikke om, at den handler på problemerne. Som et minimum mener vi, at regeringen bør fremlægge tydelig information om, hvordan det går med vores bestræbelser på at komme sikkert i mål. Vi har alle sammen brug for at se nogle tal, som er let forståelige, som er faktuelle og som giver håb om at klimakrisen bliver løst.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at kritisere vores kollegaer i det borgerlige Danmark. Vi kan ikke kan mærke jeres hjerte på klimaområdet. Klimapolitik er alt for vigtig en sag til blot at være symbolpolitik, tomme løfter eller blive nedgjort med smarte bemærkninger. Til jer vil vi minde om de borgerlige dyder og hædersmærker, at 1. vi skal løse problemerne, mens de små, 2. vi skal selv betale regningen for det rod vi selv har lavet, og endelig 3. er vi jo enige om etikken i at skulle efterlade jorden som et bedre sted, når vi afleverer den til vores børn. Det er tre borgerlige kerneværdier.

Til venstrefløjen siger vi, at vi er enige med jer i, at der er behov for en mere handlekraftig politik på dette livsvigtige område. Men I bliver nødt til at opgive modstanden mod kernekraft, hvis I er oprigtigt interesserede i at løse klimakrisen. Og I må holde op med at se erhvervslivet, som en fjende i dette arbejde. Erhvervslivet er vores venner og ønsker lige så meget som os at få problemerne løst.

Klima, energi og miljø er så vigtige områder for os alle, at vi må gribe hinandens gode ideer og implementere dem handlekraftigt. Vi anerkender det store arbejde, som gøres i det offentlige, det private erhvervsliv og blandt private borgere. Men vi har sovet i timen på de områder, som kun en regering kan beslutte. Tiden er nu kommet til at tage de store værktøjer i brug, hvis vi skal nå det hele og samtidigt være et foregangsland.

Video fra mødet kan ses på YouTube: https://youtube.com/live/7BY8ECAuO5g

Yderligere spørgsmål rettes til:
Jeppe Hedaa
Landsformand
Kristendemokraterne
formand@kd.dk
+45 4055 5777

Karlo Brondbjerg
Energi,- klima og miljøordfører
2. viceborgmester i Herning
09kbrondbjerg@kd.dk
+45 4010 5029

Niclas Aarestrup
Transportordfører
06naarestrup@kd.dk
+45 9380 7913