jan 17, 2023

Træk i den demokratiske nødbremse!

KristenDemokraternes fungerende formænd, Jesper Housgaard og Henrik Hjortshøj kalder på sammenhold mellem oppositionspartierne og stå fast over for flertalsregeringen i spørgsmålet om afskaffelse af Store Bededag som helligdag.

Derfor har formændene sendt et åbent brev til Liberal Alliance, SF, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Alternativet og Dansk Folkeparti, hvor de opfordrer partierne til at aktivere Grundlovens §42 stk. 1.

Ifølge Henrik Hjortshøj kræver SVM-regeringens ageren et demokratisk modsvar:

”Vi står over for en magtfuldkommen og arrogant regering, der med rockermetoder vil gennemtrumfe afskaffelsen af Store Bededag uden respekt for den danske model, arbejdsmarkedets parter og folkekirkens anliggende. Det er en farlig vej, som vil sætte præcedens for regeringens arbejdsmetode de næste 4 år. Det kræver en folkeafstemning, så regeringen lærer at selv en flertalsregering ikke kan være diktatorisk.”

Grundlovens §42 stk. 1. er ifølge Jesper Housgaard demokratiets mindretalsbeskyttelse. ”I det den her situation er mindretallet reelt set flertallet. Alene i Folkekirken er der 4,2 mio. mennesker, som bliver kørt over uden at blive hørt, hertil kommer arbejdsmarkedets parter. Derfor opfordrer vi oppositionspartierne til at vise demokratisk mod, trække i den demokratiske nødbremse og sætte hårdt mod hårdt ”

Grundlovens §42 stk. 1.:

Når et lovforslag er vedtaget af Folketinget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer inden for en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse over for formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer. 

Læs det åbne brev her.

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886