Uddannelse

Vores videregående uddannelser har stor betydning både nu og her og for fremtidens samfund. De sturende som uddannes i dag skal være fremtidiens byggesten i samfundet. Deres trivsel og faglige kunnen har naturligvis KristenDemokraternes opmærksomhed.

Uddannelse med plads til mennesker

KristenDemokraternes tilgang til videregående uddannelser fokuserer på at skabe et inkluderende, fleksibelt, og støttende miljø for studerende.

Vi anerkender vigtigheden af at give de studerende plads til at uddanne sig i deres eget tempo, uden unødig stress og usikkerhed. Dette inkluderer en velkommen afskaffelse af tidligere reformer som fremdriftsreformen og uddannelsesloftet.

Vi vægter højt, at uddannelsesinstitutionerne har friheden til at sammensætte deres egne kurser og fag, hvilket gør uddannelserne mere relevante og tilpassede til både studerendes behov og arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Derudover er et rigt foreningsliv på campus essentielt for at udvikle studerendes personlige og sociale kompetencer, idet det fremmer mangfoldighed og inklusion.

KristenDemokraterne understreger også vigtigheden af støtte til studerende gennem tilbud om studievejledning og psykologhjælp, samt muligheden for at studere på deltid, som gør det muligt at balancere uddannelse med arbejde eller familieliv.

  • Fokus på studerendes velvære: Vi ønsker afskaffelsen af de sidste rester af fremdriftsreformen og af uddannelsesloftet, da disse reformer bidrog til unødig stress og usikkerhed blandt studerende. Vi understreger vigtigheden af at kunne uddanne sig i et naturligt tempo, hvor der er plads til livets uforudsigelighed.

  • Uddannelsesinstitutionernes frihed: Videregående uddannelser bør have frihed til at sammensætte deres eget undervisningsindhold og fagudbud, hvilket sikrer en dynamisk og relevant uddannelsesstruktur, der kan tilpasse sig samfundets skiftende behov.

  • Dimensionering af uddannelser: Vi støtter initiativer, der sikrer, at vi ikke uddanner studerende til arbejdsløshed. Det er vigtigt, at uddannelsesudbuddet matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel.

  • Studerendes foreningsliv: Vi anerkender værdien af et rigt foreningsliv på uddannelsesinstitutionerne. Det skal være tilladt for studenterforeninger af alle slags at samles på uddannelsesinstitutionernes område, hvilket fremmer et mangfoldigt og inkluderende studiemiljø.

  • Fleksible studieformer: Det skal være muligt at studere på deltid, så studerende kan balancere uddannelse med arbejde, frivilligt engagement, eller familieliv.

  • Personlig vejledning ved optagelse: Alle ansøgere til videregående uddannelser skal tilbydes en personlig samtale for at sikre, at de er klar til de udfordringer, som studielivet indebærer, både fagligt og personligt.

  • Støtte og vejledning: Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal tilbyde studievejledning og psykologhjælp for at forebygge stress, angst, og andre udfordringer blandt studerende.

  • Retskrav på videregående uddannelse: Retskravet på at tage en kandidatuddannelse efter en bachelorgrad skal bevares, også hvis der tages en pause på op til tre år mellem uddannelserne.

  • Akkreditering af private uddannelser: Private videregående uddannelsesinstitutioner skal kunne opnå dansk akkreditering, og studerende på disse institutioner skal kunne modtage SU på lige vilkår med studerende på offentlige institutioner​​.

Ordfører for dette område

UDDANNELSESORDFØRER

JENSA ELISABETH OTTOSDÓTTIR

20 83 17 40
08jottosdottir@kd.dk