sep 13, 2021 | Nyheder

Vi har brug for en markedsbaseret, grøn omstilling af landbruget

Landbrugsforhandlingerne spidser til. Regeringen har lagt et udspil frem, som ikke er grønt nok. Der mangler bindende klimamål og gerne tæt på 60% for landbruget, hvis vi skal nå i mål til tiden. I sidste uge fremlagde de andre borgerlige partier så deres udspil. KD var ikke med. Også hos de andre borgerlige partier mangler der bindende mål. Det kan KD ikke støtte op om, selvom meget af det andet i det borgerlige udspil er godt!

Heldigvis er udspil ikke aftaletekster.

KD sidder med i forhandlingerne og kæmper fortsat for:

  1. Bindende reduktionsmål
  2. En markedsbaseret og fri tilgang til, hvordan man på den enkelte bedrift vil komme i mål
  3. Investering i forskning, så nye metoder kan komme frem og komme i brug
  4. Landmændene skal ikke betale for at udtage deres egen jord – regeringen bliver nødt til at finde flere penge fra fx råderummet eller forhandlingsreserven, når der skal udtages lavbundsjorde
  5. Det skal ikke koste tusinder af arbejdspladser i landdistrikterne – hvad regeringens udspil og venstrefløjens forslag risikerer

I KD kæmper vi for en grøn omstilling af landbruget, som fører til udvikling og ikke afvikling af produktionen i Danmark. Landbruget skal vokse og forbedres – ikke flyttes til udlandet eller lukkes.

Vi kan være stolte af vores landbrug i Danmark. Vi skal samtidig turde stille konkrete krav til, hvad vi forventer af vores fødevarer fremover. Det gør vi i forhandlingerne og bider os fast i bordet.

KD kan være med til at bygge bro. Vi står som en del af det borgerlige samarbejde i forhandlingerne, men ikke i udspillet. Det er netop, så vi kan trække de mange borgerlige idéer med frem, og samtidig bygge bro til krav om bindende klimamål, hvad venstrefløjen også står på.

Der er ingen modsætning mellem at være borgerlig, grøn og stolt af dansk landbrug. Det er KD eksemplet på og det vil vi kæmpe for afspejler sig i den endelige aftale.

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886