23. okt 2023

Moderne kernekraft: En grøn fremtid med respekt for naturen

Hvorfor Kernekraft?

I KristenDemokraterne ser vi kernekraft som en integreret del af Danmarks fremtidige energilandskab. Vi forstår, at klimaforandringerne er en reel og presserende trussel, og vi mener, at kernekraft kan spille en vigtig rolle i at adressere denne udfordring.

 • Sikkerhed: Moderne kernekraftværker er designet med utallige sikkerhedsforanstaltninger, der minimerer risikoen for ulykker.
 • Effektivitet: Kernekraft har en høj energitæthed, hvilket betyder, at vi kan producere mere energi med mindre brændstof sammenlignet med fossile brændstoffer.
 • Lav CO2-Udledning: Kernekraftværker udleder næsten ingen CO2 under drift, hvilket gør dem til en af de mest klimavenlige energiformer tilgængelige.

Vores Politik

 • Forskning og udvikling: Vi vil investere i forskning og udvikling af nye, sikre kernekraftteknologier.
 • Offentlig dialog: Vi ønsker at skabe en åben og ærlig dialog om kernekraft og dets fordele og ulemper.
 • Internationalt samarbejde: Vi vil arbejde for at etablere stærke internationale partnerskaber for at fremme sikker og effektiv kernekraft.

Borgerforslag: Din stemme tæller

Vi støtter helhjertet borgerforslaget om at inkludere kernekraft som en del af Danmarks energistrategi. Vi opfordrer alle til at støtte dette forslag, da det er et vigtigt skridt i retning af en mere bæredygtig og ansvarlig energipolitik. Du kan støtte forslaget her: Borgerforslag om kernekraft.

Hjælp Os med at Komme på Stemmesedlen

For at vi kan fortsætte med at kæmpe for en grøn og bæredygtig fremtid, er det vigtigt, at vi kommer på stemmesedlen til det næste valg. Du kan hjælpe os med at gøre en forskel ved at støtte os her: Støt demokratiet.

Hvorfor Kernekraft?

I KristenDemokraterne ser vi kernekraft som en integreret del af Danmarks fremtidige energilandskab. Vi forstår, at klimaforandringerne er en reel og presserende trussel, og vi mener, at kernekraft kan spille en vigtig rolle i at adressere denne udfordring.

 • Sikkerhed: Moderne kernekraftværker er designet med utallige sikkerhedsforanstaltninger, der minimerer risikoen for ulykker.
 • Effektivitet: Kernekraft har en høj energitæthed, hvilket betyder, at vi kan producere mere energi med mindre brændstof sammenlignet med fossile brændstoffer.
 • Lav CO2-Udledning: Kernekraftværker udleder næsten ingen CO2 under drift, hvilket gør dem til en af de mest klimavenlige energiformer tilgængelige.

Danmark skal være ægte grøn, med respekt for naturen, og målet nås kun ved brug af fremtidens kernekraft. Gør brug af din stemme, så vi hjælper hinanden med at få regeringen på nye tanker.

Karlo Brondbjerg

Energi-, Klima- og Miljøordfører, KristenDemokraterne

Vores Politik

 • Forskning og udvikling: Vi vil investere i forskning og udvikling af nye, sikre kernekraftteknologier.
 • Offentlig dialog: Vi ønsker at skabe en åben og ærlig dialog om kernekraft og dets fordele og ulemper.
 • Internationalt samarbejde: Vi vil arbejde for at etablere stærke internationale partnerskaber for at fremme sikker og effektiv kernekraft.

Borgerforslag: Din stemme tæller

Vi støtter helhjertet borgerforslaget om at inkludere kernekraft som en del af Danmarks energistrategi. Vi opfordrer alle til at støtte dette forslag, da det er et vigtigt skridt i retning af en mere bæredygtig og ansvarlig energipolitik. Du kan støtte forslaget her: Borgerforslag om kernekraft.

Hjælp Os med at Komme på Stemmesedlen

For at vi kan fortsætte med at kæmpe for en grøn og bæredygtig fremtid, er det vigtigt, at vi kommer på stemmesedlen til det næste valg. Du kan hjælpe os med at gøre en forskel ved at støtte os her: Støt demokratiet.

Danmark skal være ægte grøn, med respekt for naturen, og målet nås kun ved brug af fremtidens kernekraft. Gør brug af din stemme, så vi hjælper hinanden med at få regeringen på nye tanker.

Karlo Brondbjerg

Energi-, Klima- og Miljøordfører, KristenDemokraterne