feb 1, 2023

Tilbagekald afskaffelsen af blasfemiparagraffen!

I 2017 afskaffede et flertal i Folketinget anført af Enhedslisten og Dansk Folkeparti blasfemiparagraffen. Det skete under stor protest og advarsel fra KD. Nu viser det sig igen og igen, at der strafferetligt mangler et værktøj når religionerne bliver skændet ved f.eks. bogafbrændinger. Derfor foreslår vi en genindførsel af blasfemiparagraffen.
 
Organisatorisk næstformand Jesper Housgaard udtaler: “Blasfemiparagraffen var med til at sætte en grænse for, hvad man kunne tillade sig at sige og gøre i forhold til andre menneskers tro – uanset om det handlede om kristendom eller andre religioner.” Denne grænse er nu væk og det udnytter kræfter som Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs til at skabe splid og ufred. Det vil vi i KD til livs. “
 
Det er KD´s ønske at Folketinget indkalder til drøftelse om en genindførsel af blasfemiparagraffen. Det vil i den forbindelse være ønskeligt at man inddrager jurister og sagkundskaben inklusiv det religiøse bagland. For KD er det en indlysende nødvendighed, at man lader jurister se på en genindførelse af blasfemiparagraffen.
 
Politisk næstformand Henrik Hjortshøj supplerer: “Blasfemiparagraffen har aldrig nogensinde haft til hensigt at beskytte hverken kristne, jøder eller muslimer specifikt. Der var her tale om et fint afbalanceret værktøj, som satte en fint følt grænse for hvor meget man måtte træde på andre menneskers religiøse følelser. En slags moralsk kompas. Og set med nutidens øjne, tror vi at de fleste kan indse, at vi mangler det i dag.”
 
I KD er vi åbne for at en ny lovgivning ikke skal være én-til-én i forhold til blasfemiparagraffen, som vi kendte den. Det bør være en tidssvarende og revideret udgave, som forholder sig til nutidens samfund.
 
*Fotoet er et modelfoto

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886